Prof. emeritus i fysikalisk kemi Sten-Eric Lindqvist, Ångströmslab, Uppsala Universitet föreläser om solcellsteknik. Idéforum delar ut SKAPA stipendiet till vinnaren i Ångermanland.

Studiebesök hos Härnösands Plastindustri AB, ett innovativt företag som arbetar med legotillverkning av kvalificerade formsprutade och extruderade produkter.

Studiebesök hos Hybricon i Umeå, ett innovativt företag som gör ett av värdens energieffektivaste bussystem.

SKAPA-priset 10 april 2017

Sök SKAPA-priset senast 10 april 2017

Stiftelsen SKAPA som årligen delar ut SKAPA Utvecklingsstipendium uppmanar idérika människor att tävla om att bli årets uppfinnare 2017. I år omfattar stipendiesumman totalt över 1 miljon kronor. Från Västernorrlands län utses en finalist till den nationella finalen. Denna finalist får 10 000 kronor, samt diplom. På nationell nivå är prissumman 550 000 kronor, samt diplom.

Unga vuxna, mellan 19-30 år, har också möjligheten att tävla om SKAPA-priset för unga innovatörer. En finalist från varje län utses till den nationella finalen där prissumman är 250 000 kr.

Nytt för i år är att det gårt att nominera någon annan till SKAPA-priset men man kan också liksom tidigare söka själv. Antalet frågor har minskats kraftigt men i slutet av ansökan bör man bifoga bilagor som förtydligar ansökan. Nomenklaturen på priset har ändrats, nu kallar vi det för SKAPA-priset och SKAPA-priset för unga innovatörer. Prissumman för SKAPA-priset för unga innovatörer har ökats till 250 000 kr. SKAPA Ångermanland och Framtidens Innovatör Ångermanland är vilande för 2017.

Har du frågor? Ring Idéforum, ordförande Sten Wigert på 0660-544 70. Se även fliken stipendier.

Vinnarna i SKAPA är utsedda och i och med detta är det avslutat för 2017. Nya tillfällen ges för SKAPA 2018.

 

Idéforum

Innovation - Design - Entreprenörskap

Idéforums ledord är innovation, design och entreprenörskap, vilket är viktiga ingredienser i föreningen och det som utgör den största delen av verksamheten. Föreningens syfte är att befrämja möjligheten till en positiv innovations utveckling för föreningens medlemmar och samhället, teknikmässigt, miljömässigt, affärsmässigt, kulturellt och socialt. Vi i föreningen vill medverka till samhällsnytta i form av nya jobb, nya företag, samhällsengagemang och en hållbar utveckling. Vi är också måna om ett jämlikt samhälle.

Våra medlemmar som idag är uppe i ett antal omkring 100 personer har varierande bakgrund och erfarenheter. De utgörs av kvinnor och män i varierande åldrar som är idégivare, uppfinnare, innovatörer och entreprenörer med mera.

"Har man aldrig gjort några misstag, då har man aldrig provat något nytt."

Albert Einstein

Idéforum                                                                                                                                                          0660-544 70

Viktoriaesplanaden 3C                                                                                                                             info(at)ideforum.se

891 39 Örnsköldsvik                                                                                                          Idéforum © Design Irene Edholm 

Aktiviteter

Idéforum firar 35 år torsd den 2/11 2017 kl 18.00.

Studiebesök hos Thordab 4/10 2017 kl 18.30.

Studiebesök hos Absolicon & Logosol 31/5 -17 kl 18.30.

Välkomna till studiebesök i Härnösand hos två teknikföretag. Begränsat antal platser. Anmälan

till Idéforum.

Medlemsmöte den 5 april 2017 klockan 18.00.

Årsmöte den 12 mars 2017 klockan 16.00.

Välkomna till Idéforums 35 års jubileum. Det bjuds på lite lättare förtäring & annat småt och gott.

Välkomna till studiebesök hos Thordab i Örnsköldsvik. Roger visar er runt & berättar angående nya lokalerna. Ta gärna med en gäst.

Mattias Tjärnström från Kramfors presenterar sin uppfinning "KneeFree", från idé till marknad.

Välkomna till årsmötet 2017 med bland annat genomgång av det gångna året, val av styrelse samt fika.