Idéforum

Innovation - Design - Entreprenörskap

Idéforum i utveckling. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra för medlemmarna och samhället i stort genom bland annat olika projektarbeten samt samarbeten med olika aktörer. "Innovationsarena 2014"var en projektsatsning för att vidareutveckla tanken kring tidigare projekt 2012. Detta inkluderar att utveckla innovationssamarbetet mellan Örnsköldsvik och Umeå samt att nå en hållbar utveckling inom innovationsområdet. Inför och under året 2012 satsade Idéforum på att förnya och utvecka föreningen ytterligare med bland annat en ny design på websidan. Vi i styrelsen och medlemmar arbetade också med projektet "30 år av innovation 2012", som var ett samarbete med bland annat Världsklass 2015. Projektet var en satsning för att utveckla och inspirera till innovation i Örnsköldsviks kommun.

Idéforum som är en ideell förening består idag av runt 100 medlemmar, vilka har förmånen att tillsammans dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och även misstag, så att man slipper "uppfinna hjulet igen". Det finns en stor kunskapsbank som du kan få tillgång till i form av erfarna medlemmar, styrelsemedlemmar med mera. Vill du ta del av detta så finns möjligheten och det får du genom att bli medlem. Blir du medlem får du också automatiskt medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Längst ner på sidorna hittar du information om vart du skall vända dig för att anmäla dig som medlem.

Idéforum har också många aktiviteter som du kan få tillgång till när du blir medlem. Detta är aktiviteter som medlemsmöten, idé- och uppfinningsdiskussioner, seminarier, föreläsningar, studiebesök, workshops med mera. Idéforums medlemmar och styrelse har ambitionen att tillsammans skapa ett gynnsamt innovations-klimat så att idéer kan utvecklas positivt inom regionen.

Idéforum har många framstående uppfinnare och innovatörer som har lyckats ta sig till marknaden och även vunnit olika hedersvärda priser och stipendier.

Idéforums historia lite kort. Vid Örnsköldsviks museum tisdagen den 25 maj 1982 undersöktes intresset för att bilda en ”problemlösarförening”. Intresset fanns för att bilda en förening och en interimsstyrelse tillsattes. Styrelsen bestod av Arne Lindahl (ordförande), Edvin Frisk, Ove Gidlund, Rolf Morén, Ragnar Åström och Gert Öhman och det första föreningsmötet kallades till den 13 september 1983. Namnet Idéforum kom som förslag från Gert Öhman. Senare fick föreningen en egen logotyp vilken designades av Olle Dahlbäck samt en ordförandeklubba som tillverkades/designades av Sigurd Håkansson.

Albert Einstein

"Har man aldrig gjort några misstag, då har man aldrig provat något nytt."

SUF

Svenska Uppfinnareföreningen

SUFs uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället.

SUF driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet.

SUF representeras runt om i Sverige av lokala uppfinnareföreningar.

SUF samlar en bred uppfinnarkår och det unika nätverket ger medlemmar möjligheter att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning.

Den 12 mars 1886 samlades några väl etablerade herrar med engagemang för uppfinnarna i Sverige. Tanken var att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Under mötet beslöt de att grunda Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, är idag världens äldsta uppfinnarförening. Salomon August Andrée valdes till ordförande och fyra andra herrar, däribland Gustaf de Laval utgjorde stiftarna till föreningen. Båda idag ytterst betydelsefulla och välkända profiler.

Andrées och de Lavals vision var att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation. Den visionen genomsyrar än idag föreningen.

Två huvudspår sätter sin prägel på verksamheten, utveckling av patentväsendet samt rådgivning och utbildning till uppfinnare. Detta har varit fokus för föreningen genom tiderna och är så fortfarande.

Idag finns lokala uppfinnarföreningar på ett 30-tal orter runt om i Sverige och antalet medlemmar är drygt 3 000. Det centrala kansliet är sedan 1886 baserat i Stockholm.

Idéforum                                                                                                                                                       070-544 70 31

Viktoriaesplanaden 3C                                                                                                                             info(at)ideforum.se

891 39 Örnsköldsvik                                                                                                          Idéforum © Design Irene Edholm 

Idéforums årsstämma 2018, 18 mars kl 16.30, fika 16.00.

Välkomna till Idéforums årsstämma 2018. Det bjuds bl a på fika och genomgång av det gångna året.

Idéforums skolstipendieutdelning i samarbete med Hägglundsstiftelsen den 5 juni kl 11.00. i Arken.

Aktiviteter

Studiebesök hos GJS Motorteknik AB i Husum 3/10
kl 18.00, 2019.
Utveckling av innovativ teknik gällande bandvagnar i Husum.
Välkomna!

Skolstipendieutdelning 2019

Idéforums skolstipendieutdelning i samarbete med Gösta Hägglunds-stiftelsen den 7 juni kl 11.30. hos Idéforum.

Firande av nationaldagen &

diplomutdelning 2018

Idéforums "Hållbar Innovationspris" delades ut till Bo Swedenklef den 6 juni på Rosenbacken i Själevad för sitt engagemang i Idéforum.

Skolstipendieutdelning 2018

Välkomna till Idéforums 35 års jubileum. Det bjuds på lite lättare förtäring & annat småt och gott.

Idéforum firar 35 år torsd den 2/11 2017 kl 18.00.

Välkomna till studiebesök hos Thordab i Örnsköldsvik. Roger visar er runt & berättar angående nya lokalerna. Ta gärna med en gäst.

Studiebesök hos Thordab 4/10 2017 kl 18.30.

Välkomna till studiebesök i Härnösand hos två teknikföretag. Begränsat antal platser. Anmälan

till Idéforum.

Studiebesök hos Absolicon & Logosol 31/5 -17 kl 18.30.

Årsmöte den 12 mars 2017 klockan 16.00.

Mattias Tjärnström från Kramfors presenterar sin uppfinning "KneeFree", från idé till marknad.

Välkomna till  årsmötet 2017 med bland annat genomgång av det gångna året, val av styrelse samt fika.

Medlemsmöte den 5 april 2017 klockan 18.00.

Prof. emeritus i fysikalisk kemi Sten-Eric Lindqvist, Ångströmslab, Uppsala Universitet föreläser om solcellsteknik. Idéforum delar ut SKAPA stipendiet till vinnaren i Ångermanland.

Studiebesök hos Härnösands Plastindustri AB, ett innovativt företag som arbetar med legotillverkning av kvalificerade formsprutade och extruderade produkter.

Studiebesök hos Hybricon i Umeå, ett innovativt företag som gör ett av värdens energieffektivaste bussystem.