Idéforum

Innovation - Design - Entreprenörskap

Idéforum i utveckling. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra för medlemmarna och samhället i stort genom bland annat olika projektarbeten samt samarbeten med olika aktörer. "Innovationsarena 2014"var en projektsatsning för att vidareutveckla tanken kring tidigare projekt 2012. Detta inkluderar att utveckla innovationssamarbetet mellan Örnsköldsvik och Umeå samt att nå en hållbar utveckling inom innovationsområdet. Inför och under året 2012 satsade Idéforum på att förnya och utvecka föreningen ytterligare med bland annat en ny design på websidan. Vi i styrelsen och medlemmar arbetade också med projektet "30 år av innovation 2012", som var ett samarbete med bland annat Världsklass 2015. Projektet var en satsning för att utveckla och inspirera till innovation i Örnsköldsviks kommun.

Idéforum som är en ideell förening består idag av runt 100 medlemmar, vilka har förmånen att tillsammans dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och även misstag, så att man slipper "uppfinna hjulet igen". Det finns en stor kunskapsbank som du kan få tillgång till i form av erfarna medlemmar, styrelsemedlemmar med mera. Vill du ta del av detta så finns möjligheten och det får du genom att bli medlem. Blir du medlem får du också automatiskt medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Längst ner på sidorna hittar du information om vart du skall vända dig för att anmäla dig som medlem.

Idéforum har också många aktiviteter som du kan få tillgång till när du blir medlem. Detta är aktiviteter som medlemsmöten, idé- och uppfinningsdiskussioner, seminarier, föreläsningar, studiebesök, workshops med mera. Idéforums medlemmar och styrelse har ambitionen att tillsammans skapa ett gynnsamt innovations-klimat så att idéer kan utvecklas positivt inom regionen.

Idéforum har många framstående uppfinnare och innovatörer som har lyckats ta sig till marknaden och även vunnit olika hedersvärda priser och stipendier.

Idéforums historia lite kort. Vid Örnsköldsviks museum tisdagen den 25 maj 1982 undersöktes intresset för att bilda en ”problemlösarförening”. Intresset fanns för att bilda en förening och en interimsstyrelse tillsattes. Styrelsen bestod av Arne Lindahl (ordförande), Edvin Frisk, Ove Gidlund, Rolf Morén, Ragnar Åström och Gert Öhman och det första föreningsmötet kallades till den 13 september 1983. Namnet Idéforum kom som förslag från Gert Öhman. Senare fick föreningen en egen logotyp vilken designades av Olle Dahlbäck samt en ordförandeklubba som tillverkades/designades av Sigurd Håkansson.

"Har man aldrig gjort några misstag, då har man aldrig provat något nytt."

Albert Einstein

SUF

Svenska Uppfinnareföreningen

SUFs uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället.

SUF driver uppfinnarnas frågor genom till exempel opinionsbildning och lobbyverksamhet.

SUF representeras runt om i Sverige av lokala uppfinnareföreningar.

SUF samlar en bred uppfinnarkår och det unika nätverket ger medlemmar möjligheter att träffa likasinnade och utbyta idéer, tips och få hjälp med problemlösning.

Den 12 mars 1886 samlades några väl etablerade herrar med engagemang för uppfinnarna i Sverige. Tanken var att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Under mötet beslöt de att grunda Svenska Uppfinnareföreningen.

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, är idag världens äldsta uppfinnarförening. Salomon August Andrée valdes till ordförande och fyra andra herrar, däribland Gustaf de Laval utgjorde stiftarna till föreningen. Båda idag ytterst betydelsefulla och välkända profiler.

Andrées och de Lavals vision var att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation. Den visionen genomsyrar än idag föreningen.

Två huvudspår sätter sin prägel på verksamheten, utveckling av patentväsendet samt rådgivning och utbildning till uppfinnare. Detta har varit fokus för föreningen genom tiderna och är så fortfarande.

Idag finns lokala uppfinnarföreningar på ett 30-tal orter runt om i Sverige och antalet medlemmar är drygt 3 000. Det centrala kansliet är sedan 1886 baserat i Stockholm.

XXXXX